Reglement

Reglement

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste zaken die je over je lidmaatschap bij de Wolfsput moet weten.

Lidgeld -18 jaargratis
Lidgeld +18 jaar5 euro per jaar
Duplicaat bibliotheekpas3 euro
Kosten reservatie0,80 euro
Kosten IBL3 euro
Ontlening boeken, CD-roms, luisterboeken, strips en informatieve DVD'sgratis
Ontlening DVD's en cd's0,50 euro per doosje
Boete0,10 euro per dag per materiaal
Uitleentermijn4 weken
Aantal materialen15 per bibliotheekpas


Hoe inschrijven?

Wie zich wil inschrijven in de bibliotheek, meldt zich met zijn identiteitskaart aan de balie. Na betaling van een jaarlijkse verbruikersvergoeding krijg je een bibliotheekpas, waarmee je terechtkunt in alle afdelingen van De Wolfsput en de filialen. Tot 18 jaar is deze pas gratis. Vanaf 18 jaar kost het lidmaatschap voor 12 maanden € 5. Je kan je kaart ook gebruiken in alle bibliotheken die aangesloten zijn bij het Vlaams-Brabantse bibliotheeksysteem, het PBS. Een overzicht van deze bibliotheken kan je terugvinden op bib.vlaamsbrabant.be.

Verhuis je? Laat het ons dan weten, dan passen we je gegevens aan.

Hoe leen je een werk?

Elke gebruiker mag 15 materialen (boeken, strips, CD's en/of DVD's) uitlenen. De uitleentermijn bedraagt voor alle exemplaren 4 weken. Boeken, strips en informatieve DVD's en CD-roms zijn gratis. Voor CD's en DVD's betaal je € 0,50 per exemplaar.

Wil je graag een werk verlengen?

Je kan materialen tot 2 keer verlengen op voorwaarde dat de inleverdatum niet overschreden werd en het werk niet gereserveerd werd door een andere lezer. Dit kan je doen op verschillende manieren: aan de balie, telefonisch, via e-mail of via internet. Daarvoor surf je naar onze catalogus en klik je links bovenaan op 'Mijn bibliotheek' om in te loggen.

Een boek reserveren

Je kan zowel uitgeleende als aanwezige werken reserveren. Dat kan aan de balie, telefonisch, via e-mail of je kunt het zelf doen via internet (via catalogus - Mijn bibliotheek). Als je een e-mailadres opgeeft, krijg je een e-mail zodra het werk klaarstaat. Anders krijg je een verwittiging via de post. Een reservatie kost € 0,80. Je kan ook werken uit een andere bibliotheek aanvragen. Dat kost € 3.

Wat te doen bij laattijdig inleveren, schade of verlies?

Geleende werken breng je op tijd terug. Doe je dat niet, dan wordt een boete van € 0,10 per materiaal per dag aangerekend, vanaf de eerste dag dat de uitleentermijn verstreken is.

Ben je te laat, dan sturen wij (een) herinnering(en), die u wordt aangerekend. Voor de eerste, tweede en derde herinnering betaal je telkens de kost van de postzegel. Voor de vierde herinnering betaal je de kost van het aangetekend schrijven.

Werken die je beschadigt of verliest, moeten wij ook aanrekenen. Controleer daarom steeds voor je iets leent of wat je meeneemt intact en volledig is. Waarschuw bij problemen onmiddellijk het baliepersoneel.

Surfen op het net in de bib

Wie dat wil, kan gratis het internet raadplegen in de bibliotheek. Je kan er verschillende databanken raadplegen zoals Gopress Krantenarchief voor krantenartikels, Biblion voor literatuurrecensies, e.a. Je kunt de gegevens ook afdrukken, en dit voor € 0,10 (zwart-wit) of € 0,20 (kleur) per pagina A4. Printen op A3 kost € 0,20 (zwart-wit) of  € 0,40 (kleur). Oneigenlijk gebruik van het internet is verboden: het bibliotheekpersoneel kan op elk ogenblik het internetgebruik controleren.

Huisregels

De bibliotheek is geen tempel van stilte, maar een rustige studiesfeer is aangenaam voor alle gebruikers. Roken en eten is verboden. We vragen de aanwijzingen van het bibliotheekpersoneel steeds te volgen.

Een exemplaar van het volledige gebruikersreglement, zoals het is goedgekeurd door de gemeenteraad, kan je krijgen aan de balie.